Editorial Team

Concessionaire
Dr. Nadire KANTARCIOĞLU

Editor In-Chef
Dr. Cebrail YAKIŞIR

Editorial Board

Prof. dr. Haluk YERGİN, Van Yüzüncü Yıl University

Prof. dr. Müslime NARİN, Ankara Hacı Bayram Veli University

Prof. dr. Gülenay Baş DİNAR, Bolu Abant İzzet Baysal University

Associate Professor. Şekip YAZGAN, Ağrı İbrahim Çeçen University

Associate Professor. İhsan Seddar Kaynar, Hakkari University

Dr. Lecturer Member, Ahmet Baran YILMAZ, Van Yüzüncü Yıl University

Publication Board

Assoc. Dr. Can YARDIMCI, Afyon Kocatepe University

Assoc. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ, Çukurova University

Assoc. Dr. Mürşit IŞIK, Süleyman Demirel University

Assoc. Dr. Celal KIZILDERE, Van Yüzüncü Yıl University

Dr. Veysel GÖÇER, Ministry of National Education

Dr. Lecturer Member Emine OYUR, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi