EKONOMİK KALKINMADA KADININ ROLÜ

Authors

Keywords:

Ekonomik Kalkınma, Kadın İstihdamı, İş İlişkileri ve Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Eşitsizlik, Kadınların Ekonomik Kalkınmadaki Rolü

Abstract

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi kolay gibi görünen ama aslında zor bir süreçtir,
çünkü bunun değişmesi için toplumun düşünce şeklinin değişmesi gerekir. Bireysel olarak
baktığımızda bir insanın bile değişimi yılları alırken bir toplumun değişimi yüzyılları gerektirir.
Bu değişimin oluşması için eğitimli bir topluma ihtiyacımız vardır. Eğitimli toplumlarda
kadınlar çalışmak istediklerinde rahatça çalışabilirler, çalışırken çocuklarını büyüttükleri için
toplum baskısına maruz kalmazlar, çalışırken herhangi bir kimsenin ekonomik baskısını
hissetmezler.
Dünya nüfusunun yarısının kadın olduğunu düşündüğümüzde toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerinden dolayı nüfusun yarısının ötekileştirildiğini çıkarabiliriz. Fakat bu
ötekileştirme çocukluk çağından beri maruz bırakılan bir durum olduğundan ötürü hem kadınlar
hem de erkekler bunu ilk bakışta fark edemiyor ve uzun süre mazur kalınan bu durum
normalleştiriliyor. Belki de gerçeği görmemizi engelleyen asıl sorun bu normalleştirmedir. Bu
durumun düzelmesi için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların yaptığı konferanslar ve
bildirgeler bu süreci hızlandırmıştır. Uluslararası kurumların çıkan sonuçlarına üye ülkelerin
mutabık kalacaklarına ve ülkelerinde bunu uygulamaya sokacaklarına dair bu belgelere imza
atmaları ise bu işin devletlerin kontrolüne geçtiğinin bir göstergesidir. Artık gerek kamuda
gerekse özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yapılması hukuksal yaptırımlarla
engellenmeye çalışılmıştır.
Özellikle günümüzde “Cam Tavan Sendromu” birçok kadının korkulu rüyası haline gelmiştir.
Aynı işi, aynı yeterlilikte ve çabayla yapan iki kişiden birinin seçilmesi durumunda önceliğin
erkeğe verilmesi bir haksızlıktır, hatta bazen iş alımlarında kadın daha deneyimli olmasına
rağmen deneyimi daha az olan erkek seçiliyor gerekçe olarak da “kadınların doğum yapması
halinde çalışamayacakları ve işlerin aksayacağı” şeklinde bir cevap alınıyor. Hatta bazı iş
ilanlarında işe alınacak kişinin kadın olması durumunda çocuğunun olup olmaması bile bir
kriter halini almıştır. Bu durumlar kadınların çalışma hayatına girmesinde ve ilerlemesinde
büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu ve benzer engellerin ortadan kaldırılması devletin
denetimi ve bilinçli bireyler sayesinde olacaktır.

Published

2023-12-29

How to Cite

ŞEN, N., & Şöhret, M. (2023). EKONOMİK KALKINMADA KADININ ROLÜ. Ulusal Ceteris Paribus Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 50–63. Retrieved from https://ceterisparibusjournal.com/index.php/pub/article/view/4